Tre tips för att minska vardagsstress

  • Nyheter
  • Tre tips för att minska vardagsstress

Tre tips för att minska vardagsstress

1 Mars, 2019

De här tipsen riktar sig till dig som upplever den där typen av vardagsstress som drabbar de flesta av oss då och då. Som så ofta är större medvetenhet nyckeln. (Svår och kronisk stress ska du ta på allvar och ta upp med din arbetsgivare. Det finns hjälp att få.)

Tips 1: För en stressdagbok i en vecka

Det är inte så komplicerat (eller tidskrävande!) som det låter. Notera minst en situation per dag då du har känt dig stressad. Skriv kort ner vad det var för situation, hur det kändes fysiskt, hur det kändes psykiskt och hur agerade du i situationen.

Tips 2: Kan du påverka?

Efter en veckas stressdagbok kan du hitta mönster i vilka situationer som gör dig stressad. Kan du bemöta stressen på ett sätt som skulle göra dig lugnare? Hur kan situationerna förebyggas?

Tips 3: Lägg fem minuter på självreflektion

Avsätt fem minuter per dag och ställ dig några frågor: Är jag schyst mot mig själv nu? Vad hade jag sagt till en vän i samma situation som jag befinner mig i? Om det här fortsätter, vad kommer det att leda till? Vad behöver jag just nu för att det ska bli bättre?

Läs hela nyhetsbrevet här