Tre tips: Underlätta för konsulten att komma in i jobbet

  • Nyheter
  • Tre tips: Underlätta för konsulten att komma in i jobbet

Tre tips: Underlätta för konsulten att komma in i jobbet

21 Mars, 2019

De flesta konsulter har god förmåga att snabbt bli självgående och komma in i jobbet.
Det är ett måste för att lyckas som konsult. Men tänk på de här tipsen för att underlätta processen redan från start och få ut det mesta av ert samarbete.

Tips 1: Berätta om ”the big picture”
Ge konsulten en överblick om vad ni är för företag och er företagskultur. Vilken är er position och era mål? Även om konsulten har gjort egen research om er är det bra att få höra det direkt från dig. Berätta hur konsulten passar in i den stora bilden. Att ge samma bakgrund som du skulle till en direktanställd skapar tydlighet, engagemang och stärker viljan att bidra.

Tips 2: Presentera konsulten – för alla nyckelpersoner
Ja självklart presenterar du konsulten för eventuella arbetskamrater, men tänk även på att presentera han eller henne för alla som inte sitter på samma avdelning men som personen kommer att ha kontakt med eller sitta i möten med. Klargör också vem som konsulten kan vända sig till vid frågor rörande jobbet eller annat som rör arbetsplatsen. Det lägger grunden för det samarbete som behövs för att konsulten ska kunna göra en framgångsrik insats.

Tips 3: Luncha ihop första dagen
Om du inte själv har möjlighet så be någon av konsultens närmaste kollegor erbjuda att ta med personen på lunch. Att komma in i det sociala sammanhanget och känna sig som en av de andra gör underverk både för trivsel och prestation.