Lediga tjänster

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev
Namn
E-post Prime
Prime Professional
Prime Care
Prime Doctor

Referenser
Jag beställer löpande sjuksköterskor från Prime Care. Dialogen med Prime har alltid fungerat mycket bra. Vi får snabb återkoppling och de sjuksköterskor som erbjuds har ofta mycket hög kompetens inte minst inom äldreomsorgen. Konsultcheferna på Prime är duktiga på att rekrytera sjuksköterskor och andra medarbetare inom vården. Jag kan starkt rekommendera Prime Care.
Det här är vad jag tycker är så bra med er... Er lyhördhet för den kompetens vi efterfrågar och förmågan att matcha den.
De gör mitt jobb 100 gånger lättare och jag känner mig alltid välkommen.