Lediga tjänster

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev
Namn
E-post Prime
Prime Professional
Prime Care
Prime Doctor

Referenser
Min kontakt på Prime Care har varit pålitlig, levererat i god tid, snabb vid återkoppling, och alltid lika engagerad i mina beställningar. Det underlättade min vardag!
Erfarna sjuksköterskor rycker ut med 30 minuters inställelsetid när något akut inträffar. Vi är mycket nöjda med samarbetet.
Det här är vad jag tycker är så bra med er... Er lyhördhet för den kompetens vi efterfrågar och förmågan att matcha den.
De gör mitt jobb 100 gånger lättare och jag känner mig alltid välkommen.