Om prime

Kort historik

Prime bildades i november 1997 av tre privatpersoner. Företaget verkade först inom affärsområdet säkerhet. Verksamheten breddades senare med områdena kontor, handel, vård, hotell och restaurang.
Primes affärsidé är att "med unik träffsäkerhet förmedla rätt kompetens till företag och organisationer".

 

I februari 2001 gick First Reserve och Prime samman. Ett nytt bolag bildades - Prime AB. I september 2001 köpte Prime bemanningsföretagen NewCare och NewOffice, vilkas  affärsverksamhet bestod av tjänster inom vårdsektorn och traditionella kontorstjänster.
Prime är idag ett medelstort bemannings- och rekryteringsföretag i Sverige. Prime är medlem i Svenskt Näringsliv och är ett auktoriserat bemanningsföretag.

 

Ägare, styrelse och ledningsgrupp

Primekoncernen består av flera rörelsedrivande bolag som arbetar under det gemensamma varumärket Prime. I koncernen finnsföretagen Prime Care, Prime Doctor, Prime Omsorg, Prime Professional, Prime Service samt Prime Bygg.
Moderbolag i koncernen är Prime Enterprise Sverige AB, som är ett privatägt bolag, vars ägare är operativt verksam inom Primekoncernen.

Värdeord

Prime Doctor har tagit fram tre värdeord som vi jobbar med dagligen, både internt och externt. Dessa kan förkortas PEK och står för:

 

Pålitlighet – Hos Prime står vi för vad vi lovar. Vi gör alltid vårt allra bästa.

 

Engagemang – Hos Prime har alla ett stort intresse för allt som rör arbetet. Vi håller oss uppdaterade med det senaste och vi bryr oss om slutresultatet i allt som vi tar oss an.

 

Kompetens – Hos Prime strävar vi efter rätt kompetens för rätt arbetsuppgifter. Alla har stort intresse att öka sin kompetens för att bidra till större nytta för våra kunder.

 

benammingsverksamhet

Prime Doctors bemanningsverksamhet är inriktad på uthyrning av olika medarbetarkategorier till kundföretag. Prime Doctor har en stark marknadsposition inom tjänsteområdena vård och omsorg.

 

Prime Doctor har cirka 200 externa konsulter inom vård- och omsorg. Huvudkontoret ligger vid Globen, centrala Stockholm.

 

Vanliga skäl till att hyra in våra konsulter är t ex vid arbetstoppar, sjukdom, tidspress eller glapp mellan anställningar. Vi ställer höga krav på våra konsulter. Inte bara när det gäller kompetens utan även personens sociala förmåga och flexibilitet.

 

Kunder anlitar oss för temporära eller fasta tjänster, långa eller korta uppdrag. Våra möjligheter att förmedla arbete till Dig beror på efterfrågan från våra kunder.

 

Prime Doctor arbetar idag aktivt inom nedanstående tjänsteområden:

Läkare 

Specialistläkare

rekryteringsverksamhet

Vår rekryteringsverksamhet innebär att vi på uppdrag rekryterar kandidater för anställning hos våra kunder, antingen för omedelbar anställning eller "Hyr först - anställ sedan" där kunden hyr kandidaten/kandidaterna på prov, några månader, före anställning. Våra rekryterare använder sig av vår kandidatbank, platsannonsering och sina egna kontaktnät för att hitta rätt kandidater. 

Kunder och garantier

Primes kunder är i första hand linjechefer, konsultchefer och ekonomichefer på stora och medelstora företag. Vi når våra kunder genom personliga försäljningsinsatser, annonsering, kundaktiviteter och Internet.

 

När en kund vänder sig till Prime för att hyra in medarbetare får han/hon kontakt med en konsultchef. De gör tillsammans en analys av företagets behov som sedan ligger till grund för valet av medarbetare.

 

På Prime är konsultchefen även kundansvarig, vilket innebär att konsultchefen har lärt känna kundföretaget innan vi bokar ut medarbetare. Primes medarbetare har kompetens inom en rad olika områden och kunden kan därför få hjälp med flera olika tjänster. Under uppdragets gång har den medarbetareansvarige kontinuerlig kontakt med både kunden och den anställde.

 

Vi erbjuder våra kunder följande garantier:

 • Nöjd kundgaranti
  Om problem uppstår, på ett uppdrag, byts medarbetaren ut. Detta sker så att minsta möjliga störning uppstår för både kund och medarbetare.
 • Avbeställning 
  Så sent som dagen innan kan kunden avbeställa uppdraget om inte något annat skriftligt har avtalats mellan kundföretag och Prime.
 • Avslutat uppdrag 
  Kunden betalar endast för den tid uppdraget tar, oavsett för hur lång tid den har bokat.
 • Tystnadsplikt
  Alla medarbetare som är anställda på Prime har tystnadsplikt.
 • Kvalitetsuppföljning 
  Vi har löpande kontakt med kunden under/efter uppdrag för kontroll av kvaliteten på uppdrages utförande.