Om Prime

Kort historik

Prime Professional arbetar med bemanning, rekrytering och entreprenadlösningar. Vi bildades 2001 och är idag ett medelstort företag som förmedlar personal till företag inom offentlig och privat sektor i hela Sverige. Prime Professional är en del av Primekoncernen.

Vår utmaning ligger i att leverera hög kvalitet med maximal kostnadseffektivitet. Vi ger personlig service och skapar kundunika, effektiva lösningar.

Ägare, styrelse och ledningsgrupp

Primekoncernen består av flera bolag som arbetar under det gemensamma varumärket Prime. I koncernen finnsföretagen Prime Care, Prime Doctor,  Prime Professional  samt Prime Bygg. Moderbolag i koncernen är Prime Enterprise Sverige AB, som är ett privatägt bolag, vars ägare är operativt verksam inom Primekoncernen.

Värdeord

Pålitlighet

Hos Prime står vi för vad vi lovar. Vi gör alltid vårt allra bästa.

 

Engagemang

Hos Prime har alla ett stort intresse för allt som rör arbetet. Vi håller oss uppdaterade med det senaste och vi bryr oss om slutresultatet i allt som vi tar oss an.

 

Kompetens

På Prime strävar vi efter rätt kompetens för rätt arbetsuppgifter. Alla har stort intresse att öka sin kompetens för att bidra till större nytta för våra kunder.

 

Vår affärsidé är:

”Att med unik träffsäkerhet förmedla rätt kompetens till företag och organisationer”

Våra kunder har berättat för oss att vi är mycket duktiga på att lyssna på deras kompetens-behov och se till att ge dem exakt vad de förväntar sig.

 

Vår vision:

”att berika våra medmänniskor och aktivt bidra till att skapa en bättre arbetsdag”

Vi ska ge av oss själva och vårt kunnande och därmed bidra till att skapa mervärde för konsult och kunder. Vi visar omtanke och är generösa mot våra medmänniskor.

Bemanningsverksamhet

Prime har en stark marknadsposition inom tjänsteområdena: ekonomi, HR/lön, administration, reception och socialt arbete.

Prime har kontor i Stockholm med arbetar med uppdrag över hela landet.

Företagen kan för en längre eller kortare tid hyra in erfarna konsult. Vanliga skäl till att hyra in konsult är t ex arbetstoppar, sjukdom, tidspress eller glapp mellan anställningar.

Vi ställer höga kraven på våra konsult. Inte bara när det gäller kompetens utan även personens sociala förmåga och flexibilitet.

Kunderna anlitar oss för temporära eller fasta tjänster, långa eller korta uppdrag. Våra möjligheter att förmedla arbete till Dig beror helt på efterfrågan från våra kunder.

 

Prime arbetar idag aktivt inom nedanstående tjänsteområden:

  • Ekonomi
  • HR/Lön
  • Administration
  • Reception
  • Socialt arbete

Rekryteringsverksamhet

Vår rekryteringsverksamhet innebär att vi på uppdrag rekryterar kandidater för anställning hos våra kunder, antingen för omedelbar anställning eller "Hyr först - anställ sedan" där kunden hyr kandidaten/kandidaterna några månader, före anställning. Våra rekryterare använder sig av vår kandidatbank, platsannonsering och sina egna kontaktnät för att hitta rätt kandidater.

Kunder och garantier

Primes kunder kan vara små, medelstora privatägda företag. Vi arbetar även med kommuner och statliga verksamheter. Kontaktpersonerna är i första hand ekonomichefer, VD, verksamhetschefer eller personalchefer.

När en kund vänder sig till Prime för att hyra in medarbetare får han/hon kontakt med en konsultchef. De gör tillsammans en analys av företagets behov som sedan ligger till grund för valet av medarbetare.

På Prime är konsultchefen även kundansvarig, vilket innebär att konsultchefen har lärt känna kundföretaget innan vi bokar ut medarbetare. Primes medarbetare har kompetens inom en rad olika områden och kunden kan därför få hjälp med flera olika tjänster. Under uppdragets gång har konsultchefen kontinuerlig kontakt med både kunden och den anställde.

 

Vi erbjuder våra kunder följande garantier:

  • Nöjd kundgaranti, Om problem uppstår, på ett uppdrag, byts medarbetaren ut. Detta sker så att minsta möjliga störning uppstår för både kund och medarbetare.
  • Avbeställning, Så sent som dagen innan kan kunden avbeställa uppdraget om inte något annat skriftligt har avtalats mellan kundföretag och Prime.
  • Avslutat uppdrag, Kunden betalar endast för den tid uppdraget tar, oavsett för hur lång tid den har bokat.
  • Tystnadsplikt, Alla medarbetare som är anställda på Prime har tystnadsplikt.
  • Kvalitetsuppföljning, Vi har löpande kontakt med kunden under/efter uppdrag för kontroll av kvaliteten på uppdrages utförande.