Glädjande nyheter för Prime Care

  • Nyheter
  • Glädjande nyheter för Prime Care

Glädjande nyheter för Prime Care

5 Mars, 2020

Under mars har vi tecknat flera nya avtal som rör både bemanning av undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. De avtal som de rör är följande:

Helsingborg kommun med start i mars med möjlighet med bemanning av sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.
Jokkmokk kommun med bemanning av undersköterskor
Robertfors kommun önskar undersköterskor under sommarveckorna 25-33 inom hemtjänst, äldreboende och personlig assistans.
Region Skåne behöver bemanning av sjuksköterskor till flertal sjukhus med start i mars till oktober.

Alla avtal

Jobba som konsult på Prime?

Är du intresserad av att jobba som konsult hos oss?
Kontakta Prime Care på care@prime.se eller på 020-234 000