Våra tjänster

Prime Bygg och Bemanning skapar flexibilitet åt företagskunder. Genom vår bemanningtjänst gör vi dina fasta kostnader rörliga och ser till att det alltid finns personal att tillgå vid ditt nästa byggprojekt.

Bemanning

När ni hyr in personal så har Prime det fulla arbetsgivaransvaret. Det innebär att det är Prime som betalar lön och sociala avgifter och eventuell sjuklön. Ni betalar bara för den tid som våra medarbetare har utfört arbete på det aktuella byggprojektet.

 

Med våra bemanningstjänster skapar du en kostnadseffektiv och flexibel organisation genom att dina lönekostnader blir helt rörliga.

Rekrytering

Behöver du förstärka din organisation med nya medarbetare? Prime hjälper dig att rekrytera personal inom bygg- och anläggningssektorn. Vi söker efter talanger både inom landet och i övriga europa.

 

Vi kan ansvara för hela rekryteringsprocessen eller delar av densamma. Testa gärna vårt upplägg med hyr-först-anställ-sedan. Du hyr vår kandidat under några månader samtidigt som kandidaten får lära känna företaget. Därefter beslutar du om kandidaten ska erbjudas anställning eller inte. Det är en effektiv tjänst som minimerar risken för felrekryteringar som erfarenhetsmässigt är mycket kostsamma för företaget.

Dela & tipsa gärna om oss