Kvalitetssystem

Kvalitetssystem

Prime Husmontage har ett för byggbranschen unikt lednings- och kvalitetssystem som säkerställer att vi gör på samma sätt varje gång. Därigenom har vi lätt att identifiera och åtgärda eventuella problem som uppkommer under resans gång. Alla inblandade har tillgång till alla relevanta handlingar via vår egen molnlagring. Vårt lednings- och kvalitetssystem medför också att vi är personoberoende. Om en av våra anställda eller underentreprenörer inte kan slutföra ett arbete kan vi lätt och snabbt ersätta vederbörande utan att det påverkar projekttiden.

Dela & tipsa gärna om oss 🙂

Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn