Vilka vi är

Prime Husmontage monterar och färdigställer prefabricerade hus från bland annat Bra Hus, Anebyhusgruppen, Vårgårda Hus, A-Hus mfl. Våra kunder är både husföretagen själva och privatpersoner som har köpt en husbyggsats.

 

 
 

Entreprenadformer

Prime Husmontage tar totalansvaret från markarbeten och grund och hela byggprocessen fram till slutbesiktning, det vi i dagligt tal benämner generalentreprenad. För dig som kund innebär det en lugn och trygg resa fram till slutbesiktningen med en erfaren byggledare som kontaktperson.

 

 

Kvalitetssystem

Prime Husmontage har ett för byggbranschen unikt lednings- och kvalitetssystem som säkerställer att vi gör på samma sätt varje gång. Därigenom har vi lätt att identifiera och åtgärda eventuella problem som uppkommer under resans gång.

 

 
 
 

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev

Namn
E-post
Prime Bygg och Bemanning AB

Referenser

Bemanning vid arbetsplatser i Huddinge, Örebro och Handen.

Prime har bemannat bygguppdrag för montering av prefabricerade trähus.

Prime har bemannat bygguppdrag för montering av prefabricerade trähus.

Prime försåg kunden med 60 byggnadsarbetare och arbetsledning för att under 7 månader renovera SAS gamla huvudkontor vid Bromma flygplats till ett Best Western hotel.