Förmedlingstjänster

Vårdmoms – ett hot mot de privata vårdgivarna

Den 1 juli 2019 införs moms på vårdtjänster. Det innebär att all inhyrning av vårdpersonal ska beläggas med mervärdesskatt om 25%. För många privata vårdgivare kommer detta medföra betydande kostnadsökningar eftersom momsen inte kan drav av i verksamheten.

Mervärdesskatt på vårdtjänster riskerar att allvarligt påverka hela branschen av privata vårdgivare.


Finns det några lösningar?
 Prime Care har tagit fram ett koncept som minimerar skadeverkningarna av momsen. Vi kallar det förmedlingstjänster.

 

Enkelt förklarat så bygger konceptet på att det privata vårdföretaget tillfälligt anställer personal från Prime Care och betalar endast ett förmedlingsarvode per timme.

 

Vi ser till att administrationen fungerar mot kundens HR avdelning samtidigt som vi har en säker digital lösning.

 

Det finns även möjlighet för Prime Care att hantera hela löneprocessen genom våra erfarna lönespecialister inom vår outsourcingverksamhet.

 

Vi tar gärna ett förutsättningslöst samtal för att visa på möjligheten att hantera vårdmomsen på ett kostnadseffektivt sätt.

 

Ring oss eller mejla snarast möjligt

Prime Care
order@prime.se
020-234 000

Dela & tipsa gärna om oss 🙂