Kvalitetspolicy

Prime Care är lättillgängliga och serviceinriktade. Lång branschvana och en stark organisation borgar för god kvalitet till kunder och medarbetare.

 

Med god kvalitet menar vi att:

  •  Vi lever upp till våra åtaganden.
  •  Vi är ett värderingsstyrt företag där vi tillvaratar medarbetares vilja och förmåga att utveckla verksamheten.
  • Vi har ett proaktivt förhållningssätt till kvalitet som gör att vi agerar snabbt om och när vi upptäcker möjliga förbättringsområden.
  • Vi utgår från kundens behov och erbjuder ett omhändertagande vi själva skulle vilja ha. Vi har en hög kvalitet på alla nivåer så att uppdragsgivare, kunder, närstående och medarbetare känner sig trygga.
  • Vi följer kontinuerligt upp våra kvalitetsmål och utvecklar våra kvalitetssystem.
  • Den verkställande ledningen har ett övergripande ansvar för verksamhetens kvalitet.

 

Prime Care redovisar kvalitet öppet. Vi döljer inga dåliga resultat utan använder dem som en del i arbetet att ständigt förbättra vår verksamhet.

Dela & tipsa gärna om oss