Så här säger Ewy Andersson, Avdelningschef på Robertsfors kommun

Ewy Andersson

Ewy Andersson, Avdelningschef äldre & funktionshinder på Robertsfors kommun

Robertsfors kommun är en kommun i Västerbotten, nära Umeå, och har sedan april 2019 anlitat Prime Care för att täcka upp med undersköterskor under sommaren 2019, som senare även ledde till vikarier inom hemtjänst under hösten 2019.

Hur länge har Robertsfors Kommun samarbetat med Prime?
Vi har haft ett samarbete sedan i slutet av April 2019 fram till sista november 2019. Jag kontaktade Prime Care första gången i februari 2019 för att påbörja ett avtal med sommarvikarier inför sommaren 2019. Avtalet gällde undersköterskor. Kontakt återtogs under hösten igen då ett akut behov av vikarier inom hemtjänst uppkommit.
 
Vilka fördelar har du sett med att anlita Prime Care som bemanningsföretag?
Vi har bara positiva erfarenheter av att anlita Prime. Det har varit lätt att få kontakt oavsett tid på dagen, de har alltid ringt upp eller återkopplat under rimlig tid samma dag eller dagen efter. Bra bemötande och en mycket bra dialog har kunnat föras oavsett vem jag varit i kontakt med.
 
Hur har er kontakt med Prime fungerat?
Vi är mycket nöjda med den service vi fått och den bemanning som vi fått tilldelat oss. Vi hade under första perioden några avhopp av olika anledningar men det var mycket snabbt en ny bemanningsundersköterska på plats. Dialogen fördes även då på en mycket bra nivå.
 
Hur har Prime’s konsulter tagit sig an sina uppdrag hos er?
Konsulterna har arbetat professionellt, med kundfokus, lyssnat och tagit till sig de önskemål som vi haft och återkopplat mycket snabbt och på ett bra sätt.
 
Skulle du rekommendera andra kommuner att göra en direktupphandling med Prime?
Absolut
 

Vi bemannar och rekryterar inom vård och omsorg

Ring oss idag för mer information:

020-234 000
 
Kontakta Oss