Jobbannons


Mediciniskt ledningsansvarig läkare med brinnande intresse för digital utveckling


MedHelp AB söker en Medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA) som med sin expertis och intresse för digital utveckling ska vara drivande i vår transformation från utförande av traditionell sjukvårdsrådgivning och triage via telefon till utförande även via andra digitala kanaler såsom chatt, video, voice samt med hjälp även av nya digitala verktyg (t.ex. AI). Transformationen sker i samverkan med traditionell vård och nya digitala aktörer.

Inom en period av 8-12 månader ska MLA även ta över ansvar efter nuvarande verksamhetschef. Tjänsten kommer troligtvis utgöra 50% som MLA, 50% som verksamhetschef.Arbetsuppgifter
Huvudsakliga ansvarsområden i rollen som medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA) och verksamhetschef är:

Att ansvara för att bolagets sjuksköterskor fortlöpande ka få nödvändig medicinsk utbildning
Att som medicinsktansvarig vara drivande i den digitala transformationen
Att ansvara för stickprovskontroller av sjukvårdsrådgivningssamtal samt medicinsk kvalitetssäkring avseende utförda kontroller
Utfärdande av medicinska föreskrifter och anvisningar
Medverka i bolagets avvikelsehantering enligt fastställda rutiner
Delta i bolagets ledningsgrupp
Delta i bolagets patientsäkerhetsråd
Delta när så erfordras i bolagets uppföljningsmöten med regioner och andra kunder
Fortlöpande utvärderings- och utvecklingsarbete för att säkerställa bolagets medicinska kvalitet och patientsäkerhet
Sjuksköterskestöd i medicinska frågor


Vem är du?
Vi vill att du är en legitimerad läkare som…

• Är drivande och har ett stort intresse för digitalisering/e-hälsa
• Efter 8-12 månader är villig till att överta rollen som verksamhetschef, i tillägg till MLA-tjänsten
• Har minst 5 års klinisk/praktisk erfarenhet, gärna från akut-inriktning (Anestesi/Intensiv)
• Är utbildningsinriktad
• har möjlighet att påbörja tjänsten inom 3-6 månader


Företagsbeskrivning
MedHelp AB är vårdoperatören som erbjuder vård på distans. Vi skapar smarta lösningar inom eHälsa. Våra 270 sjuksköterskor lugnar sjuka medarbetare med kompetenta råd. Statistik och sjuk- och friskanmälan underlättar för cheferna. Vi för dialog med kroniskt sjuka och ger sjukvårdsrådgivning i deras hemmiljö.

Landsting och regioner får hjälp med sjukvårdsnära tjänster och vi är ombud för Stockholms alla sjukhus. Att vi är rikstäckande gör oss stora nog att hantera världsledande företag och organisationer. Vi har också förmågan att skapa förtroende i de personliga kontakterna.

Företaget grundades år 2000. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs dygnet runt, året runt. Vi är ett av de största privata företagen inom sjukvårdsrådgivning i norra Europa.

Kontaktperson
Isabella Munoz Nunez
08-470 70 26
isabella.munoz-nunez@prime.se

Publiceringsdatum
October 08, 2019

Tjänstgöringsort
Stockholm

Dela & tipsa gärna om oss

Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn