Våra kompetenser

Sjuksköterskor

Vi har stor efterfrågan på kompetenta sjuksköterskor som kan ta uppdrag på kortare eller längre tid inom alla typer av verksamheter i vårdsektorn. Vi är noggranna när vi anställer våra sjuksköterskor. De är alltid legitimerade och har minst två års erfarenhet. Personliga intervjuer och kontroller via Socialstyrelsen och Ansvarsnämnden utförs alltid innan anställning.

 

Våra sjuksköterskor är erfarna och trygga i sin yrkesroll. De kan alltid jobba hos våra kunder utan vidare introduktion.

Vårdbiträden

Vi har stor efterfrågan på kompetenta vårdbiträden till uppdrag främst inom hemtjänst, personlig assistans, äldreboenden och servicehus som kan ta uppdrag på kortare och längre tid. Vi är noggranna när vi anställer våra vårdbiträden. De har alltid minst två års erfarenhet från arbete inom vården. Personliga intervjuer och kontroll av referenser utförs alltid innan anställning och våra vårdbiträden kan alltid gå till våra kunder utan en vidare introduktion. 

Personliga assistenter

Du som har rätt till personlig assistans, hemtjänst, ledsagning eller avlösning har nu genom vårdvalet möjligheten att själv välja vem som ska ge dig service.

 

Genom att aktivt välja din egen assistansanordnare kan du påverka både innehållet och utformningen av din personliga assistans utifrån dina behov och krav, så att du kan leva ditt liv som du vill! Du som redan har en anordnare, har alltid rätt att byta leverantör om du inte är nöjd med den du har nu.

Specialistsköterskor

Vi har stor efterfrågan på kompetenta vidareutbildade sjuksköterskor som kan ta uppdrag på kortare eller längre tid inom alla typer av verksamheter i vårdsektorn.

 

Vi är noggranna när vi anställer våra sjuksköterskor. De är alltid legitimerade och har minst två års erfarenhet. Personliga intervjuer och kontroller via Socialstyrelsen och Ansvarsnämnden utförs alltid innan anställning.Våra sjuksköterskor är erfarna och trygga i sin yrkesroll. De kan alltid jobba hos våra kunder utan vidare introduktion.

Undersköterskor

Vi har stor efterfrågan på kompetenta undersköterskor som kan ta uppdrag på kortare eller längre tid inom alla typer av verksamheter i vårdsektorn.

 

Vi är noggranna när vi anställer våra undersköterskor. De har alltid utbildning och minst två års erfarenhet. Personliga intervjuer och kontroll av betyg och intyg utförs alltid innan anställning. Våra undersköterskor är erfarna och trygga i sin yrkesroll. De kan alltid jobba hos våra kunder utan vidare introduktion.

Medicinska sekreterare

Vi har stor efterfrågan på kompetenta medicinska sekreterare som kan ta uppdrag på kortare eller längre tid inom alla typer av verksamheter i vårdsektorn.

 

Vi är noggranna när vi anställer våra medicinska sekreterare. De har alltid utbildning och minst två års erfarenhet. Personliga intervjuer och kontroll av betyg och intyg utförs alltid innan anställning. Våra medicinska sekreterare är erfarna och trygga i sin yrkesroll. De kan alltid jobba hos våra kunder utan vidare introduktion.

Sjukgymnaster

Vi har stor efterfrågan på kompetenta sjukgymnaster som kan ta uppdrag på kortare eller längre tid inom alla typer av verksamheter i vårdsektorn. Vi är noggranna när vi anställer våra sjukgymnaster. De är alltid legitimerade och har den erfarenhet kunden önskar. Vid arbetstoppar såsom sommaren brukar nyexaminerade vara ett bra alternativ för många kunder. Personliga intervjuer, kontroll av referenser och socialstyrelsen samt ansvarsnämnden utförs alltid innan anställning.

Arbetsterapeuter

Vi har stor efterfrågan på kompetenta arbetsterapeuter som kan ta uppdrag på kortare eller längre tid inom alla typer av verksamheter i vårdsektorn. Vi är noggranna när vi anställer våra arbetsterapeuter. De är alltid legitimerade och har den erfarenhet kunden önskar. Vid arbetstoppar såsom sommaren brukar nyexaminerade vara ett bra alternativ för många kunder. Personliga intervjuer, kontroll av referenser och socialstyrelsen samt ansvarsnämnden utförs alltid innan anställning.

Dela & tipsa gärna om oss