Våra tjänster

Hur fungerar det?

Låt Prime Care bli er samarbetspartner när det gäller medarbetarlösningar. Vi kan förse er med erfarna och kunniga medarbetare och ett brett utbud av kompetenser. Vi har kostnadseffektiva lösningar inom bemanning, rekrytering, entreprenader/jourberedskap.

Bemaning

Hyra in medarbetare vid säsongstoppar och frånvaro är ofta avgörande för att kunna driva en effektiv verksamhet och för att upprätthålla god kvalitet. Prime Care hjälper er med personal för uppdrag som omfattar minst fyra timmar och uppåt.

Rekrytering

Hitta rätt nyckelpersoner kan ta tid. Med vår långa erfarenhet och ett omfattande kontaktnät kan vi träffsäkert rekrytera den kompetens som ni behöver. Med vår tjänst "hyr först/anställ sedan" minimerar vi riskerna för felrekrytering. Ni får möjlighet att testa medarbetaren innan anställningen träder i kraft.

Förmedlingstjänst av personal

Vårdmoms – ett hot mot de privata vårdgivarna

Den 1 juli 2019 införs moms på vårdtjänster. Det innebär att all inhyrning av vårdpersonal ska beläggas med mervärdesskatt om 25%. För många privata vårdgivare kommer detta medföra betydande kostnadsökningar eftersom momsen inte kan drav av i verksamheten.
 

Mervärdesskatt på vårdtjänster riskerar att allvarligt påverka hela branschen av privata vårdgivare.
 

Finns det några lösningar? Prime Care har tagit fram ett koncept som minimerar skadeverkningarna av momsen. Vi kallar det förmedlingstjänster.
 

Enkelt förklarat så bygger konceptet på att det privata vårdföretaget tillfälligt anställer personal från Prime Care och betalar endast ett förmedlingsarvode per timme.
 

Vi ser till att administrationen fungerar mot kundens HR avdelning samtidigt som vi har en säker digital lösning.
 

Det finns även möjlighet för Prime Care att hantera hela löneprocessen genom våra erfarna lönespecialister inom vår outsourcingverksamhet.
 

Vi tar gärna ett förutsättningslöst samtal för att visa på möjligheten att hantera vårdmomsen på ett kostnadseffektivt sätt.
 

Ring oss eller mejla snarast möjligt
 

Pierrie Eriksson
VD
Pierrie.eriksson@prime.se
08-470 70 04
 
Anna Engel
Konsultchef
anna.engel@prime.se
08-470 70 76
 
Översikt process och flöde

Entreprenad/Jourberedskap

Vi tar ofta ansvar för hela funktioner på uppdrag av såväl företag som offentliga verksamheter. Fördelen för dig som kund är ökade möjligheter att fokusera på den egna kärnverksamheten.

Dela & tipsa gärna om oss