Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete och fortbildning

Inom Prime har vi en gedigen kunskap av kvalitetsarbete, och vi bedriver kontinuerligt kvalitetsutvecklingsarbete.
 

Vi har ett väl utvecklat system för kvalitetssäkring, verifiering av kvalitetskrav, löpande internkontroll och dokumentation av genomförda åtgärder samt återkoppling till kund och berörda läkare.

 

Vi tillhandahåller även läkare med uppdatering på nya rön, detta sänds ut 2 ggr per månad. I samband med att de ska arbeta på ett visst landsting, medsänder vi alltid de föreskrifter som respektive landsting har som policy.

 

Kvalitetsarbetet vid våra kunduppdrag är främst inriktat på kundtillfredställelse och ständiga förbättringar, vilket är intimt förknippat med medarbetarnas trivsel, möjlighet att medverka i de olika processerna, kompetensutveckling m.m.

 

Allt kvalitetsarbete utgår från kundernas önskemål och krav. Detta förankras hos medarbetarna som genom att diskutera hur man ska kunna matcha kunderna blir delaktiga i processen. Det är också viktigt att medarbetarna har en tydlig och välfungerande ledning som genom coachning och andra typer av stöd - individuellt och i grupp, verkar för ett gott arbetsklimat, grundat på gemensamma värderingar.

Kvalitet

Kontinuitet och ett starkt personligt engagemang är våra ledord.
 

Effektiva och kundanpassade administrativa rutiner gör att du som kund enkelt kan följa hela processen från beställning till uppföljning efter avslutat uppdrag.

 

Täta återkopplingar mellan våra konsultchefer, läkare och kontaktperson hos den aktuella vårdgivaren är ett viktigt verktyg i det löpande arbetet för att säkerställa en hög kvalitet. Återkopplingar sker både telefonledes och via mejl.

 

Ett sofistikerat datasystem gör att vi snabbt kan identifiera avvikelser i vår leverans till privata och offentliga vårdgivare.

 

Löpande systematiska mätningar i form av både kvalitativa och kvantitativa undersökningar ger värdefull information i vårt kvalitetsarbete att ständigt bli bättre.

Dela & tipsa gärna om oss