Arbetsprocess

Rekryteringsprocessen i 6 steg

  • Rekryteringsprocessen startar med att den rekryteringskonsult som är mest lämpad tillskrivs uppdraget. Därefter arbetas det tillsammans med kunden fram en detaljerad kravprofil för tjänsten.
  • Utifrån kravprofilen påbörjar en sökprocess. Kravprofilen matchas mot de tusentals personer som finns i Primes kandidatbas och i våra nätverk. Vi annonserar förutom på vår hemsida och Arbetsförmedlingen även på metrojobb.se och Monster samt hanterar alla frågor.
  • Intressanta kandidater intervjuas grundligt.
  • Kandidaterna presenteras för kunden som gör ett eget urval att intervjua. I samband med detta tar vi in referenser. Vid behov gör vi även beprövade personlighets- och psykologtester.
  • När kunden har bestämt sig för en lämplig kandidat fattas beslut om anställning, provanställning eller uthyrning.
  • Vi utvärderar löpande rekryteringen och den anställde/de anställda. Om kunden inom tre månader efter rekryteringen har sagt upp den anställde på formellt riktiga grunder gör Prime kostnadsfritt en ny rekrytering till samma befattning.

Dela & tipsa gärna om oss 🙂