Löneoutsourcing

 

Vi erbjuder outsourcing av lönehantering till såväl små som stora företag.

Behöver du hjälp med löneoutsourcing?

Låt Prime Professional vara din löneavdelning.
Ring oss idag för ett kostnadsförslag: 08-470 70 50

Välkommen till Prime Löneoutsourcing

Allt fler företag och organisationer väljer att outsourca lönehanteringen och andra stödfunktioner. Det har visat sig vara ett effektivt sätt att minska kostnaderna och sårbarheten.

 

Inom Prime har vi arbetat med löneoutsourcing under nästan 20 år. Vi är en trygg och stabil partner som skräddarsyr våra lösningar till din verksamhet.

Lite, lagom eller allt

Outsourca hela hanteringen eller endast en liten del. Vi har gjort det enkelt för dig. Vi erbjuder våra kunder tre olika paket beroende vad som ingår i tjänsten. Från det lilla paketet där Primes insats är mer begränsad till det stora paketet där lönefunktionen är helt outsourcad och Prime tar fullt ansvar för hela funktionen.

 

Varje implementering är unik. Vi använder oss därför av erfarna lönespecialister, systemspecialister och dedikerade integrationsteam i syfte att främja en lyckad outsourcing av lönefunktionen.

"Fördelarna med outsourcing är trygghet, att det finns goda kunskaper inom området lön samt att det alltid finns någon som kan göra lönerna varje månad oavsett semestrar eller sjukdom. Vi sökte stabiliteten vilket vi aldrig hade kunnat få med bara en person anställd internt. Detta var det viktigaste för oss."

Camilla Sund, Annonsdax i Stockholm AB

"Fördelarna med outsourcing är trygghet, att det finns goda kunskaper inom området lön samt att det alltid finns någon som kan göra lönerna varje månad oavsett semestrar eller sjukdom. Vi sökte stabiliteten vilket vi aldrig hade kunnat få med bara en person anställd internt. Detta var det viktigaste för oss."

Camilla Sund, Annonsdax i Stockholm AB

Fem affärsmässiga fördelar

Du får helt rörliga kostnader, vilket ger ditt företag maximal flexibilitet.

Med ett fast pris per lönespecifikation blir det lätt att budgetera dina kostnader och samtidigt undvika överraskningar i form av olika tillägg.

Du får tillgång till ett helt team av lönespecialister och HR experter. Det minskar din sårbarhet samtidigt som du kan fokusera fullt ut på kärnverksamheten.

Du får ett komplett löne- och HR kontor som står till ditt förfogande och som är uppdaterad på gällande lagstiftning. Det minskar risken för felaktigheter inom löneadministrationen, något som kan bli mycket kostsamt.

Vi skräddarsyr våra lösningar till ditt företag och organisation. Du sparar både tid och pengar. Besparingar upp till 40 % är inte ovanliga vid löneoutsourcing.

Effektiv löneoutsourcing

Vi hanterar alla delar i löneprocessen som lönehantering och löneadministration, tidrapportering, reseräkningar och utlägg, lönespecifikationer, bokföringsunderlag och skattedeklarationer, kontrolluppgifter, pensionsadministration samt HR support.

 

Vi är systemoberoende och har vårt fokus helt på dig som kund när vi föreslår våra lösningar. Vi har ett pris per lönespecifikation utan några konstiga tillägg. Du ska alltid veta vad du får och vad du betalar för.

Under drygt 20 år har Prime Professional försett kunder med kvalificerad lönehantering, antingen på plats hos våra kunder eller i form av löneentreprenader. Bland våra kunder finns både kommunala och statliga bolag men även ett stort antal privata företag. Det är allt från börsnoterade företag till mindre familjeägda företag runt om i Sverige.

 

Vi hanterar löner effektivt och kundanpassat för verksamheter som har mellan 20 till 400 anställda inom en mängd olika avtalsområden och kollektivavtal.

Specialister

Vi utför våra tjänster på distans eller på plats hos dig. Vid varje uppdrag så får du tillgång till en egen lönespecialist där det också finns tillgängliga backupresurser. Det ger trygghet för dig som kund.

 

Behöver du specialisthjälp inom HR? Kanske en ny personalhandbok behöver skrivas, en förhandling behöver genomföras eller en rekrytering av en ny medarbetare? Vi har alltid duktiga konsulter för detta tillgängliga.

Interimskonsulter

Primes erfarna konsultchefer ser till att du tillfälligt får medarbetare inom ekonomi, lön och HR. Det kan vara vid arbetstoppar eller vid sjukdom bland den egna personalen men också längre interimsuppdrag då du behöver hjälp.

 

Vi har många duktiga interim konsulter som arbetar som:
. Ekonomichef
. Redovisningschef
. Redovisningsekonom
. Controller
. HR chef
. Lönespecialist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev