Garantier, ansvar och medlemskap

Vi lämnar garanti på alla våra bemanning- och rekryteringsuppdrag.

Om du inte är nöjd med våra konsulter och gör en reklamation inom två dagar förser vi dig med en ersättare utan att debitera de två första dagarna. Vid rekrytering gör vi kostnadsfritt en ny rekrytering inom tre månader.

Prime är medlem i Almega Kompetensföretagen och Svenskt Näringsliv. Vi följer därmed de etiska regler som utarbetats av Bemanningsföretagen.

Samtliga våra konsulter är försäkrade i Alecta och Fora Försäkringscentral AB och har ett gott försäkringsskydd.

All vår personal omfattas naturligtvis av gängse arbetsmarknadsförsäkringar - gruppolyckfallsförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring, tjänstepensionsförsäkring samt ansvarsförsäkring.

Dela & tipsa gärna om oss