Fokus på miljön

Prime är certifierade enligt miljölednings­systemet ISO 14001. Genom vår miljö­certifiering vill vi visa på vårt engagemang för en långsiktig hållbar utveckling. 

Vi arbetar systematiskt för att minska vår miljöpåverkan. Det innebär att vi alltid följer relevant miljölagstiftning och öppet informerar om vårt miljöarbete men också att vi hushåller med resurser, prioriterar produkter med låg miljöpåverkan och miljöanpassade färdmedel. Och kanske det allra viktigaste – att vi bidrar till ökad förståelse för miljöfrågornas betydelse hos våra medarbetare, leverantörer och kunder. Låt oss alla bidra till en bättre miljö! 

Vill du läsa mer om vad ISO 14001 innebär?
Gå in på www.sis.se/iso14001