Företagsledning

Vi på Prime Professional är genom vår höga service- och kvalitetsnivå det självklara valet för dig som vill rekrytera och bemanna med professionella konsulter. Vi har bedrivit bemanning och outsourcing i snart två decennier och har kompetensen, erfarenheten och den starka tryggheten som skapar lönsamma företag genom trygga och stabila ekonomitjänster.

Sedan den 1 maj 2021 leds Prime av oss, Caroline Davidsson, vd, och Camilla Backman, vice vd. Vi är ett rutinerat ledarteam med lång erfarenhet i branschen och har stor tillförsikt inför framtiden inom vår viktiga bransch.

Idag märks en tydlig trend mot mer långsiktiga outsourcing- och bemanningslösningar. Därför intensifierar vi arbetet inom hållbarhet, service och kvalitet för att stärka tryggheten gentemot dig som kund eller medarbetare.

Våra medarbetare är avgörande för våra kunders och vår framgång. Därför utvecklar vi vårt arbetsgivarerbjudande med stärkt fokus på en hållbar och god arbetsvardag för våra medarbetare. I det ingår ett lyhört, närvarande och tydligt ledarskap. Det gagnar både medarbetare och kunder.

Låt oss göra skillnad för er ekonomifunktion. Kontakta oss gärna!

Camilla Backman

Vice VD