Om oss

Om oss

Vi ser till att ni får erfarna och kunniga medarbetare inom ett brett antal kompetenser. Låt oss hjälpa er med bemanning och rekrytering.

Bemanning

Att hyra in medarbetare vid till exempel säsongstoppar och frånvaro är ofta avgörande för att kunna driva verksamheten på ett effektivt sätt. Vi hjälper till med alla uppdrag som omfattar minst fyra timmar.

Rekrytering

Att hitta rätt nyckelpersoner tar ofta tid. Tack vare vår erfarenhet och vårt stora kontaktnät kan vi träffsäkert rekrytera den kompetens som ni söker. Med tjänsten ”hyr först/anställ sedan” minimeras risken att ni inte känner er nöjda.

Entreprenad

Vi erbjuder ansvar för hela funktioner det vill säga en entreprenadlösning. Det kan vara en hel vårdavdelning där Prime Care har ett totalt entreprenadansvar och ser till att vården fungerar på denna avdelning oavsett om det är en privat eller publik organisation. Fördelen för dig som kund är kunna jämföra olika vårdavdelningar och utbyta erfarenheter förutom att det är ekonomiskt fördelaktigt.

Kvalitetspolicy

Prime Care är lättillgängliga och serviceinriktade. Lång branschvana och en stark organisation borgar för god kvalitet till kunder och medarbetare.

Med god kvalitet menar vi att:

 

 • Vi lever upp till våra åtaganden.
 • Vi är ett värderingsstyrt företag där vi tillvaratar medarbetares vilja och förmåga att utveckla verksamheten.
 • Vi har ett proaktivt förhållningssätt till kvalitet som gör att vi agerar snabbt om och när vi upptäcker möjliga förbättringsområden.
 • Vi utgår från kundens behov och erbjuder ett omhändertagande vi själva skulle vilja ha. Vi har en hög kvalitet på alla nivåer så att uppdragsgivare, kunder, närstående och medarbetare känner sig trygga.
 • Vi följer kontinuerligt upp våra kvalitetsmål och utvecklar våra kvalitetssystem.
 • Den verkställande ledningen har ett övergripande ansvar för verksamhetens kvalitet.

 

Prime Care redovisar kvalitet öppet. Vi döljer inga dåliga resultat utan använder dem som en del i arbetet att ständigt förbättra vår verksamhet.

Miljöpolicy

Vårt företag ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att erbjuda och utveckla effektiv tjänsteutövning med minsta möjliga miljöpåverkan så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Därför har vi tagit fram en miljöpolicy enligt nedan:

 

 • Hushålla med resurser såsom el, papper, kontorsvaror och elektronisk utrustning.
 • Minimera påverkan och föroreningar från resor genom en effektiv planering samt att välja miljöanpassade färdmedel.
 • Vid inköp av varor och tjänster prioritera de produkter som är resurssnåla och vid användning, har låg andel miljöfarligt innehåll och lång livslängd med god möjlighet till återanvändning.
 • Påverka våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga affärskontakter till en ökad förståelse för miljöfrågornas betydelse så att de i sin tur kan minimera sin egen miljöpåverkan.
 • Stimulera alla konsult till delaktighet i miljöarbetet och ge god kunskap om hur miljön påverkas av våra olika verksamheter.
 • Visa öppenhet informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörd för förändringar i omvärlden.
 • Arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar samt förebyggande av föroreningar.
 • Alltid följa relevant miljölagstiftning och andra krav som berör företaget.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev