Om oss

Om oss

Låt Prime Care bli er partner när det gäller bemanning och rekrytering. Vi kan förse er med erfarna och kunniga medarbetare och ett brett utbud av kompetenser.

Bemanning

Hyra in medarbetare, exempelvis vid säsongstoppar och frånvaro, är ofta avgörande för att kunna driva effektiv verksamhet och för att upprätthålla god service. Prime hjälper er med personal för uppdrag som omfattar minst fyra timmar och uppåt.

Rekrytering

Hitta rätt nyckelpersoner kan ta tid. Med vår långa erfarenhet och ett omfattande kontaktnät kan vi träffsäkert rekrytera den kompetens som ni behöver. Med vår tjänst “hyr först/anställ sedan” minimerar vi riskerna för felrekrytering. Ni får möjlighet att testa medarbetaren innan anställningen träder i kraft.

Entreprenad

Vi tar ofta ansvar för hela funktioner på uppdrag av såväl företag som offentliga verksamheter. Fördelen för dig som kund är ökade möjligheter att fokusera på den egna kärnverksamheten.

Kvalitetspolicy

Prime Care är lättillgängliga och serviceinriktade. Lång branschvana och en stark organisation borgar för god kvalitet till kunder och medarbetare.

Med god kvalitet menar vi att:

 

 • Vi lever upp till våra åtaganden.
 • Vi är ett värderingsstyrt företag där vi tillvaratar medarbetares vilja och förmåga att utveckla verksamheten.
 • Vi har ett proaktivt förhållningssätt till kvalitet som gör att vi agerar snabbt om och när vi upptäcker möjliga förbättringsområden.
 • Vi utgår från kundens behov och erbjuder ett omhändertagande vi själva skulle vilja ha. Vi har en hög kvalitet på alla nivåer så att uppdragsgivare, kunder, närstående och medarbetare känner sig trygga.
 • Vi följer kontinuerligt upp våra kvalitetsmål och utvecklar våra kvalitetssystem.
 • Den verkställande ledningen har ett övergripande ansvar för verksamhetens kvalitet.

 

Prime Care redovisar kvalitet öppet. Vi döljer inga dåliga resultat utan använder dem som en del i arbetet att ständigt förbättra vår verksamhet.

Miljöpolicy

Vårt företag ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att erbjuda och utveckla effektiv tjänsteutövning med minsta möjliga miljöpåverkan så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Därför har vi tagit fram en miljöpolicy enligt nedan:

 

 • Hushålla med resurser såsom el, papper, kontorsvaror och elektronisk utrustning.
 • Minimera påverkan och föroreningar från resor genom en effektiv planering samt att välja miljöanpassade färdmedel.
 • Vid inköp av varor och tjänster prioritera de produkter som är resurssnåla och vid användning, har låg andel miljöfarligt innehåll och lång livslängd med god möjlighet till återanvändning.
 • Påverka våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga affärskontakter till en ökad förståelse för miljöfrågornas betydelse så att de i sin tur kan minimera sin egen miljöpåverkan.
 • Stimulera alla konsult till delaktighet i miljöarbetet och ge god kunskap om hur miljön påverkas av våra olika verksamheter.
 • Visa öppenhet informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörd för förändringar i omvärlden.
 • Arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar samt förebyggande av föroreningar.
 • Alltid följa relevant miljölagstiftning och andra krav som berör företaget.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev