Care – Sök personal

Sök personal

Prime Care – Förståelse för vårdens behov, problem och möjligheter.

Förståelse för vårdens behov, problem och möjligheter

Prime Care är ett vårdföretag med lång erfarenhet av vårdsektorns utmaningar.
I vårt omfattande nätverk av konsulter finns erfarna sjuksköterskor, medicinska sekreterare, undersköterskor och annan vårdpersonal. Erfarna proffs som sätter patienten i första rummet och som förstår vikten av hög kvalitet och mänsklig värme.

 

Våra konsulter har i de allra flesta fall lägst undersköterskeutbildning och minst två års yrkeserfarenhet. Vi har mångåriga samarbeten med ett stort antal kommuner, regioner, privata vårdgivare och stiftelser.

Vi älskar höga krav

Vi erbjuder inte bara kunnig och motiverad personal. Vi utvecklar också smarta vårdupplägg. Exempelvis har vi byggt upp ett flertal ambulerande vårdteam som gör det möjligt för flera vårdgivare att använda en gemensam personalstyrka.

Läs mer om våra kompetenser nedan.

Hur fungerar det?

Prime Care kan förse er med erfarna och kunniga medarbetare. Vi har kostnadseffektiva lösningar inom bemanning, rekrytering, entreprenader/jourberedskap.

Bemanning

Vi hyr ut personal för uppdrag som omfattar minst fyra timmar. Det underlättar för våra kunder vid säsongstoppar eller frånvaro och kan ofta vara avgörande för en effektiv verksamhet och för att upprätthålla god kvalitet.

Rekrytering

Att hitta rätt nyckelpersoner kan ta tid. Med vår långa erfarenhet och omfattande kontaktnät kan vi rekrytera just den kompetens som ni behöver. Med vår tjänst “Hyr först/anställ sedan” minimeras riskerna för felrekrytering. På så sätt får ni möjlighet att testa medarbetaren innan anställningen träder i kraft.

Entreprenad/Jourberedskap

Vi tar ofta ansvar för hela funktioner på uppdrag av såväl företag som offentliga verksamheter. Fördelen för dig som kund är ökade möjligheter att fokusera på den egna kärnverksamheten.

Förmedlingstjänst av personal

Vårdmoms – ett hot mot de privata vårdgivarna

 

Den 1 juli 2019 infördes moms på vårdtjänster. Det innebär att all inhyrning av vårdpersonal beläggs med mervärdesskatt på 25%. För många privata vårdgivare medför det betydande kostnadsökningar eftersom momsen inte kan dras av i verksamheten.

 

Mervärdesskatt på vårdtjänster riskerar att påverka hela branschen av privata vårdgivare. Prime Care har tagit fram ett koncept som minimerar skadeverkningarna av momsen. Vi kallar det förmedlingstjänster.

 

Konceptet bygger på att det privata vårdföretaget tillfälligt anställer personal från Prime Care och betalar ett förmedlingsarvode per timme. Vi ser till att administrationen fungerar mot kundens HR avdelning samtidigt som vi har en säker digital lösning. Det finns även möjlighet för Prime Care att hantera hela löneprocessen genom våra erfarna lönespecialister inom vår outsourcingverksamhet.

 

Vi ses gärna för ett förutsättningslöst samtal för att visa på möjligheten att hantera vårdmomsen på ett kostnadseffektivt sätt.

Vi förser företag och organisationer med rätt kompetens.

Våra kompetenser

Vi erbjuder sjuksköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, specialistsköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter till våra kunder. Personalen hyrs ut för både längre och kortare uppdrag. Nästan all personal har minst två års erfarenhet. Ibland efterfrågar kunden även nyexaminerad arbetskraft och då kan vi även erbjuda det.

 

Vi är noggranna när vi anställer och har alltid personliga intervjuer, dessutom görs alltid kontroll av referenser och kontroller hos Socialstyrelsen samt Ansvarsnämnden innan anställning.

 

Vi hyr även ut personliga assistenter direkt till dig som har behov av hjälp i vardagen.

Arbetsprocess

Vi jobbar med effektiva och smidiga arbetsprocesser i vårt tillsättningsarbete som baseras på vår gedigna erfarenhet. Det är en kvalitetssäkring för både våra medarbetare och kunder. Nästan alla lyckade rekryteringar baseras på en väl strukturerad sökprocess, god erfarenhet och en känsla för människor.

 

När vi får förtroendet att genomföra ett rekryteringsuppdrag är vi medvetna om att ett stort ansvar vilar på oss. Många gånger är det brådskande tillsättningar, särskilt när det gäller akuta vakanser av personal hos våra kunder. Vid mer komplexa tillsättningar såsom konsultuppdrag på heltid under en längre period är rekryteringsprocessen mer djupgående. Vi använder oss då av samma process som vid en renodlad rekrytering.

 

Grunden för alla framgångsrika rekryteringar är en utarbetad kravprofil. Vi behöver veta vilken typ av person, kompetens och erfarenhet vi söker och hur den miljö- och företagskultur som personen ska arbeta i ser ut. Utifrån kravprofilen kan sökprocessen påbörjas.

 

Vill du veta mer om vår rekrytering- och bemanningsprocess samt göra en offertförfrågan? Kontakta oss så berättar vi mer!

Offertförfrågan

Är ni i behov av att hyra in personal vid arbetstoppar, sjukskrivningar eller vakanser av olika längd? Eller behöver ni rekrytera långsiktigt? Boka gärna ett möte med oss genom att ringa 020 234 000 eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

 

Med unik träffsäkerhet förmedlar vi rätt kompetens till företag och organisationer. Pröva oss, du märker skillnaden!

Ditt namn *

Din e-mail *

Rubrik

Ditt meddelande

[recaptcha]

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev