Vägen till ett lönsamt företag 

Att outsourca lönehanteringen innebär mer tid till er kärnverksamhet. På köpet får ni dessutom tillgång till rådgivning från erfarna lönekonsulter. Häng med, så här går det till:

Det låter bra – vi kör!

Analys och implementering

Våra erfarna ekonomer och lönespecialister börjar med att analysera er nuvarande lönefunktion för att sedan skräddarsy en tidseffektiv och kostnadsbesparande lösning för ert företag.

Underlag

Månadens underlag sammanställs inför lönekörningen. Exempel på dessa underlag är tidrapporter, reseräkningar, läkarintyg och sjukintyg.

Löneberäkning

Underlagen ligger till grund för löneberäkningen som innefattar återkommande händelser som månadslön, bilförmån, fasta tillägg och eventuella manuella justeringar. Här sker även beräkning av bruttolön, förmåner och skatt.

Kontroller

Innan lönekörningen är klar görs kontroller för att kontrollera att allt stämmer.

Rapporter

När lönerna är klara skapas lönespecifikationer och andra rapporter som till exempel bokföringsordrar och arbetsgivardeklarationer.

Uppföljning

Vi följer upp och analyserar löpande under arbetets gång, för att förbättra och effektivisera processerna och göra ert företag än mer lönsamt.