Att mötas digitalt – 5 tips

Hösten verkar fortsätta med digitala möten. Vi ger våra bästa tips för ett effektivt och strukturerat möte online.

Var redo
Testa att uppkoppling, kamera och mikrofonen fungerar innan du ansluter. Ha de dokument och filer som ska delas eller visas i mötet redo.

På med kameran
Uppmuntra alla deltagare i mötet att ha kameran igång, det skapar en bättre känsla av att alla är med.

Agenda
Gå igenom agendan för mötet. Ha gärna en moderator/ansvarig som ser till att agendan följs och att alla blir hörda.

Spela in
Många digitala tjänster erbjuder funktion för att spela in. Det kan vara bra för den som för protokoll.

Fokusera
Var närvarande i mötet och undvik att maila eller hålla på med mobilen under tiden.

 

Vill du veta mer om Prime?
Boka ett digitalt möte med oss så berättar vi mer om våra berättar vi mer om våra tjänster inom bemanning, rekrytering och outsourcing och presenterar lösningar som passar er verksamhet.

Boka möte