Jobbar du hemifrån?

Här har vi samlat några tips på hur du med enkla medel kan göra din arbetstid mer effektiv på hemmaplan.

Här har vi samlat några tips på hur du med enkla medel kan göra din arbetstid mer effektiv på hemmaplan.

 

1. Planera din dag

Börja inte bara jobba, utan ta först 15 minuter för att prioritera dagens uppgifter. När ska du göra vad, hur mycket tid kommer att gå åt och vilken uppgift är viktigast? Helst ska ingen uppgift ta längre tid än en timme, dela i så fall upp i mindre delar så att du får anledning att bocka av din lista många gånger under dagen.

 

2. Påbörja det svåra och viktiga först

Vi människor gör gärna det som är lätt och kul men inte så brådskande, istället för det som är svårt, viktigt och brådskande. Gör därför svåra uppgifter först på dagen och ha som mål att du ska påbörja uppgiften. Se det som en framgång att du har kommit igång, även om du inte hinner klart. Och våga ta hjälp av kollegor om uppgiften är komplicerad.

3. Vilken uppgift kommer att gynna verksamheten bäst?

Identifiera vad som är dagens viktigaste uppgift utifrån det som är mest gynnsamt för verksamheten. För tänk om du varje arbetsdag i tre månader lyckas att genomföra den uppgift som bidrar till störst nytta?

4. Kommunikation är A och O

Det är lätt hänt att hamna i sin egna lilla bubbla när man inte sitter på arbetet med sina kollegor. Utöver mail och sms finns det en del hjälpsamma verktyg för att kommunicera internt. Några exempel på dessa är; SlackAsana och Monday, kommunikationsplattformar som går att använda för så gott som all intern jobbkommunikation!