Effektivitet och återhämtning går hand i hand

Att effektivisera tiden som spenderas på jobbet är ingen nyhet för många av oss. Men hur ser man till att man hinner med allt och faktiskt är effektiv den tiden man arbetar?

Både återhämtning, rörelse och ostörd tid är viktiga aspekter för att skapa produktiv tid. Vi har samlat tre artiklar på dessa ämnen för att inspirera till sundare arbetstid.

Så återhämtar du dig – 10 tips för att pausa 

Återhämtning på jobbet är lika viktigt som att äta, enligt forskaren Niclas Almén. Men hur vi får tillbaka energin skiljer sig åt. I denna artikel får du 10 tips på hur du kan planera in pauser och återhämtning i ditt arbete för att skapa värdefull och produktiv arbetstid. Läs hela artikeln här.

Mötesfri dag på jobbet

Många sitter i möten dagligen och vissa upplever kanske att de gärna äter upp tiden. En trend som vuxit sig starkare det senaste decenniet är mötesfria dagar. Det är helt enkelt en dag i veckan som spärras i kalendern, och ger dig tid till oavbrutet fokus och tid att jobba undan det som annars släpar efter varje vecka. I denna artikel får vi läsa om hur Linn Johansson, presskommunikatör på Eon, har upplevt att mötesfria dagar har hjälpt henne i arbetet. Läs hela artikeln här.

Korta rörelsepauser minskar sjukfrånvaron

Rörelse är viktigt för hälsans skull, men tyvärr är många alldeles för mycket stillasittande i vårt arbete. Att införa korta träningspass under arbetsdagen är en god investering i de anställdas hälsa. I denna artikeln får du en inblick i en studie som visade att korta rörelsepauser kan minska långtidssjukskrivningarna med 13 procent. Läs hela artikeln här.