Tips för digital onboarding

Hybrid-arbetskulturen är mer eller mindre här för att stanna. Något som blir vanligare och vanligare är digital onboarding för nya medarbetare.

Digital onboarding är en process som ska välkomna, informera och se till att er nya kollega känner sig som en i gänget på sitt nya jobb – trots att ni inte ses fysiskt. Här är några tips för hur du kan skapa en bra digital onboarding-process på din arbetsplats.

Involvera flera

Se till att bilda en ledningsgrupp med personer från olika avdelningar som exempelvis IT, HR, ekonomi för att skapa en hållbar process tillsammans. Detta gör att ni får ett kunskapsutbyte sinsemellan så ni kan utföra en trygg och välfungerande onboarding. Genom att sätta ihop ett tvärfunktionellt team på detta vis kan ni skapa en gemensam upplevelse för den nyanställda samtidigt som vardera avdelning tar ansvar för sina delar av processen. 

Skapa en strategi

Skapa en tydlig strategi för vilka delar som är viktiga i din onboarding-process. Vilka inloggningsuppgifter, inbjudningar till olika kommunikations-kanaler och vilken utrustning behöver er nya medarbetare sin första dag på jobbet? Lägg även upp en strategi för vilken information som behöver skickas ut inför första dagen. Detta kan med fördel portioneras ut i flera omgångar och kanske tillsammans med en liten välkomstgåva hem till dörren för att du ska göra dig påmind som arbetsgivare och få din nya medarbetare att känna sig välkommen.

En digital arbetsmiljö

En välfungerande och tydlig digital plattform är en förutsättning för att den nya medarbetaren ska komma in i er arbetskultur. Ett bra intranät bör exempelvis innehålla information om rutiner, lathundar för tidsrapportering och semesteransökan samt anvisningar kring de program som används i det dagliga arbetet. Det är också viktigt att den nyanställda snabbt kommer in i de digitala kommunikations-kanaler som används inom arbetsgruppen så se till att förbereda all logistik kring detta i god tid.

Bjud in i arbetsgruppen

När man arbetar med digital onboarding är det bra att boka in regelbundna avstämningsmöten för att skapa en bra relation till den nya medarbetaren och för att hålla sig uppdaterad i hur det går och hur hen trivs. Se till att presentera den nya medarbetaren under möten och bjud in till digitala fikor och event för att skapa en sammanhållning i arbetsgruppen.